Befinner man sig ofta i olika delar av världen är det enkelt att se skillnaden på länder, mat och kultur. Kläder är också något som kan skilja sig markant åt.

Kläder från Sverige till Uganda

I Sverige vet de flesta hur kläderna vanligtvis ser ut, även om det finns ett stort utbud. Men betyder det att alla kläder i världen ser exakt likadana ut? Det går det inte att påstå. Mycket beror på hur långt landet har kommit i sin utveckling, och hur privatekonomierna för befolkningen i respektive land ser ut.

Det innebär att i Uganda kan kläderna se väldigt olika ut jämfört mot Sverige. En förklaring är att mode i olika delar av världen ser annorlunda ut. Det som är populärt i till exempel USA eller i Sverige är kanske inte det i Vietnam, Chile eller Indonesien.

Samtidigt finns det fler förklaringar. Klimatet är ett av de tydligaste. Beroende på klimat och väder behöver alla människor inte ha samma kläder. Det är en förklaring till varför vissa i Sverige har några utvalda kläder, och varför man i andra länder har kläder i en helt annan stil.